Bid’ah; Yang Boleh Mengkafirkan Hanya Ulama, Tanpa Syarat!

Benarkah Takfir Hanya Hak Ulama, Sementara Orang Awam Dilarang Mengkafirkan?! I. Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz rahimahullah 1- Apakah wajib atas awam mengkafirkan orang yang kekafirannya jelas, atau jelas padanya kekafiran? Jawab: Apabila jelas padanya petunjuk yang menjadikannya kafir, ia mengkafirkannya, apa yang menghalanginya (dari ini)?! Apabila jelas baginya (awam) apa yang mengharuskan Read More

SEDEKAH LAUT DAN RITUAL PEMUJAAN SETAN

Tradisi sedekah laut atau labuhan adalah upacara adat yang dilakukan masyarakat pesisir dengan cara melarungkan atau melabuhkan sesajian ke laut sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Orang-orang yang melakukan ritual ini bertujuan agar diberi rezeki dan keselamatan saat mencari ikan. Sesajian yang dipersiapkan bisa beraneka ragam mencakup berbagai macam bunga, alat kecantikan, Read More

Orang-orang yang Memberi Udzur karena Jahil kepada Penyembah Kuburan, Mereka Lebih Jahat dari Jahm bin Shafwan

Segala puji hanya milik Allah. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah dan keluarga beliau dan para shahabatnya dan orang-orang yang setiap kepadanya. Amma ba’du; Pertanyaan; Ada seorang penanya yang berkata di Forum Dakwah Tauhid Salafiyah, wahai Syaikhana kami sangat berharap kepada Anda untuk menjelaskan apa hubungan antara memberi udzur kepada para penyembah kuburan Read More

Kapan waktu mengangkat jari telunjuk di saat tasyahhud?

Pertanyaan; Saya merasa tenang dan menguatkan pendapat yang mengatakan menganggkat jari telunjuk di saat tasyahhud tanpa menggerakkannya. Pertanyaanku sekarang kapan kami mulai menganggat jari tersebut? Apakah sejak pertama kali tasyahhud atau saat membaca “Asyhadu Allaa ilaaha Illallah…”? Jawab; Yang tampak dari nash-nash yang ada bahwa seorang yang shalat apabila duduk tasyahhud dia mengisyaratkan dengan jari Read More

Yang Belum Anda Ketahui tentang “Laa ilaaha Illallah”

Kalimat tauhid adalah kalimat ikhlas[1], ia merupakan kesaksian yang hak, dakwah semua rasul, ikrar penolakan terhadap kesyirikan, kunci keselamatan hamba dan pangkal semua perkara. Karena kalimat ini makhluk diciptakan “Kami tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku.” (Qs. Adz-Dzaariyat; 56). Karenanya juga para rasul diutus, kitab-kitab diturunkan “Dan Kami tiada mengutus sebelum kamu Read More

Orang Awam Wajib Mengikuti Salah Satu Mazhab yang Empat

Asy-Syaikh Shalih Fauzan Al Fauzan ditanya; Taklid kepada madzhab yang empat dan bermazhab sesuai madzhab-madzhab yang ada apakah yang demikian ini termasuk sikap berlebih-lebihan? Jawab; Tidak ya akhi, orang awam dan para pemula dalam belajar tidak ada pilihan selain taklid. Kalau tidak kemana dia akan bersandar? Berijtihad?! Dia tidak punya kemampuan untuk ijtihad. Dia taklid Read More

Kapan Suatu Ucapan atau Perbuatan dapat Dinilai Sebagai Pelecehan Agama?

Tanya; Bagaimana caranya membedakan antara perbuatan-perbuatan pelecehan terhadap agama (Islam) dengan sebatas kekeliruan. Dan apa yang harus diperbuat seseorang apabila dia mendengar atau melihat kasus (pelecehan agama) seperti ini lalu dia tidak sanggup mengingkarinya kemudian ikut tersenyum atau tertawa, apa hukumnya? Bahkan terkadang terjadi di hadapanku atau terlintas dibenakku sebagian perkara terkait dengan agama yang Read More

Hukum Bom Bunuh Diri dan Fatwa Syaikh Ibn Baz rahimahullah

Tanya; Apa hukum seseorang meledakkan dirinya sendiri untuk membunuh sekian orang musuh dari orang-orang kafir? Jawab; Meledakkan diri adalah pengorbanan yang haram berdasarkan firman Allah Ta’aala “Dan jangan kalian membunuh diri kalian sendiri.” (Qs. An-Nisaa’; 29) dan sabda Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, “Barangsiapa membunuh dirinya dengan besi maka besinya di tangannya. Dia akan menyakiti perutnya Read More

Syaikh Al Fauzan Membantah Tuduhan Orang Macam Sufyan Ats-Tsauri

Pertanyaan; Seorang dai di negeri kami menjelek-jelekkan akidah salafus shalih seraya berkata bahwa Al Qaida, ISIS berasal dari gerakan salafiyah. Yang lainnya mengatakan bahwa kitab-kitab kompilasi Durarus Sanniyyah otak teror. Seperti apa sebenarnya, kami minta penjelasan? Jawab; Ini penyesatan! Bahkan ucapan inilah teror itu. Ucapan seperti inilah teror itu! Menakut-nakuti manusia dari dakwah yang hak, Read More

Hukum Bom Bunuh Diri Menurut Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah

Pertanyaan; Sekarang ini sebagian aksi bunuh diri yang ada di Palestina di bawah kendali Harakah Hamas, aksi ini sebagian ulama membolehkan dalam fatwanya. Apa pendapatmu? Jawab; Menurutku aksi bunuh diri dimana seseorang dipastikan mati disana adalah haram bahkan termasuk dari dosa besar karena Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam memberitakan bahwa barangsiapa membunuh dirinya dengan sesuatu sesungguhnya Read More