PILAH-PILIH ULAMA

Pertanyaan: Bolehkah bagi orang awam minta fatwa dan mengikuti pendapat-pendapat sembarang ulama, atau wajib atasnya minta fatwa ulama negeri dimana dia tinggal saja?   Jawab: Segala puji hanya milik Allah. Manusia ada tiga jenis golongan; Pertama, orang alim yang ahli ijtihad. Yaitu orang yang memiliki kemampuan dalam mengistimbath (menggali) hukum-hukum dari teks-teks Al Kitab dan Read More

MEMPOSISIKAN KEMBALI UCAPAN IMAM DAKWAH “TIDAK ADA UDZUR BAGI KEJAHILAN”

Perkataan yang terdapat pada kitab KASYF SYUBUHAT ini merupakan teks/nash langsung dari penulis bahwa tidak ada udzur karena kejahilan dalam persoalan pokok agama, dimana pelaku kesyirikan musyrik, kafir meski jahil. Adapun ucapan beliau yang bias dan samar hendaknya dipahami dalam bingkai keterangannya yang tegas. Karena membawa ucapan alim kepada makna yang searah adalah sikap yang Read More

NASIHAT SYAIKH UTSAIMIN RAHIMAHULLAH; REBUT KEMBALI AL QUDS!

Al Quds tidak mungkin direbut kembali kecuali atas nama Islam sesuai yang diamalkan Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam dan para shahabatnya, sebagaimana firman Allah ﴿إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ “Sesungguhnya bumi ini milik Allah. Dia akan mewariskannya kepada siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hamba Nya. Dan akibatnya baik adalah milik Read More

BENARKAH HUKUM ASAL DAGING DAN SEMBELIHAN HARAM?

Al ‘Allamah Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa’diy rahimahullah berkata dalam Mandzumah-nya; Hukum asal pada kemaluan dan daging Pada jiwa dan harta yang ma’shum Adalah haram sampai datang kehalalannya Maka pahamilah, semoga Allah menunjukimu dan tiada bosan Disini beliau mengatakan “hukum asal pada daging adalah haram.” Ini madzhab sebagian fuqaha bahwa hukum asal daging adalah haram. Read More

Siapakah Hamba Allah?

Pertanyaan 1: Apa arti kata “hamba”? Jawab: Hamba, apabila yang dimaukan darinya mu’abbad artinya Al Mudzallal Al Musakhkhar (yang dihinakan dan diatur). Maka hamba dengan pengertian seperti ini mencakup semua makhluk, dari alam atas dan alam bawah, baik berakal atau tidak berakal, yang basah maupun kering, bergerak atau diam, tampak atau tersembunyi, beriman atau kafir, Read More

IBNU TAIMIYAH & HUKUM MENGHADIAHKAN PAHALA UNTUK MAYIT

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya di dalam Majmu’ Al Fatawa (24/324) tentang bacaan keluarga mayit, apakah sampai kepadanya? Seperti tasbih, tahmid, tahlil dan takbir apabila dihadiahkan kepada mayit, apakah pahalanya bisa sampai kepadanya atau tidak? Beliau menjawab: Bacaan keluarga mayit sampai kepada si mayit, tasbih mereka, takbir mereka dan semua zikir mereka kepada Allah, apabila mereka Read More

Tolak Segala Bentuk Hizbiyyah -Bagian 1

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah – rohimahullah- berkata : (Wajib) atas para guru untuk menjadi orang-orang yang bekerjasama diatas kebaikan dan ketakwaan. Sebagaimana hadits Nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam: “ permisalan kaum mukminin dalam kecintaan dan kelemah-lembutan mereka adalah seperti satu tubuh. Apabila salah satu anggota tubuh merasakan sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan panas dan tidak Read More

Kebiasaan Terlambat Shalat Subuh Sampai Keluar Waktu

Pertanyaan: Apa nasihat anda bagi orang yang shalat subuh setelah keluar dari waktunya, yaitu saat dia akan berangkat kerja? Asy-Syaikh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafidzahullah menjawab: Ini adalah kejahatan yang besar. Orang yang tidak shalat subuh melainkan saat akan pergi kerja, sekelompok ulama telah berfatwa bahwa orang ini murtad apabila kebiasaannya seperti itu. Hal ini difatwakan Read More

MENGHADIAHKAN PAHALA BUKAN BID’AH

Pertanyaan: Apakah bacaan Al Qur’an dan menghadiahkan pahala bacaannya kepada mayit bid’ah dan tidak diakui oleh mazhab yang empat? Lalu apa yang bisa berguna untuk mayit? Jawab: Bacaan Al Qur’an dan menghadiahkan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal hukumnya diperselisihkan diantara ulama. Diantara mereka ada yang membolehkannya dan menilainya mustahab dan berkata; pahalanya sampai kepada Read More

Guru kami Syaikh Zaid Madkhali Merinci Persoalan Udzur bil Jahl

Pertanyaan: Apakah tidak adanya udzur bil jahl dalam pokok-pokok agama termasuk yang disepakati ahli ilmu atau perkara ini khilafiyah, dan apakah khilaf dalam perkara ini mu’tabar ataukah tidak. Dan apakah orang-orang yang berpendapat adanya udzur bil jahl dalam persoalan agama yang terang dianggap telah keluar dari ahlussunnah wal jama’ah dan terjatuh ke dalam irja’ Syaikh menjawab: Read More