BIOGRAFI SINGKAT ASY-SYAIKH ISHAQ BIN ABDURRAHMAN AALUSY-SYAIKH

  1. NAMA, NASAB, DAN PERTUMBUHAN Dia lah asy-Syaikh al-Muhaddits al-‘Allamah Ishaq bin ‘Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul-Wahhab. Lahir di kota Riyadh pada tahun 1276H, dan tumbuh besar disana, di dalam sebuah keluarga yang sarat dengan keilmuan dan ketakwaan. Beliau banyak menimba ilmu dari kakak-nya, asy-Syaikh ‘Abdul-Lathif, keponakannya asy-Syaikh ‘Abdullaah bin ‘Abdul-Lathif, dan Read More

Mengenal Ulama Najd: Asy-Syaikh ‘Abdul-Lathīf bin ‘Abdurrahmān bin Hasan

1. Nama, kelahiran dan permulaan dalam menuntut ilmu Beliau adalah al-‘Allāmah ‘Abdul-Lathīf bin ‘Abdurrahmān bin Hasan. Dilahirkan pada tahun 1225 di Dir’iyyah. Beliau tumbuh dalam keluarga penuh ilmu, dari seorang ayah yang merupakan seorang ‘ulama, yaitu asy-Syaikh ‘Abdurrahmān bin Hasan.1 Ketika beliau berumur sekitar 8 tahun, beliau harus pindah ke Mesir karena “kedatangan” pasukannya Ibrahim Read More

Mengenal Ulama Najd: al-Imām ‘Abdurrahmān bin Hasan

1. Nama, kelahiran dan permulaan dalam menuntut ilmu Beliau adalah al-Imām asy-Syaikh ‘Abdurrahmān bin Hasan bin Muhammad bin ‘AbdulWahhāb. Dilahirkan pada tahun 1193H di kota Dir’iyyah. Dir’iyyah pada masa ini bukan hanya sebagai ibukota kekuasaan aalu Su’ūd, tetapi juga sudah menjelma menjadi pusat ilmu, tempat dimana para ulama salaf berkumpul dan semaraknya dakwah tawhid. Maka Read More

Mengenal ‘Ulama Najd: Biografi Singkat Al-Imaam Abaa Buthayn

Beliau adalah Asy-syaikh al-‘Allamah ‘Abdullaah bin ‘Abdurrahmaan. Lebih terkenal dengan laqab/sebutan “Abaa Buthayn”. Beliau lahir pada tahun 1194H di Sudayr. Asy-Syaikh aalu-Bassam dalam biografi Abaa Buthayn menyebutkan bahwa asy-Syaikh Abaa Buthayn Hambali dalam bermadzhab, dan salafi dalam beraqidah. Asy-Syaikh Bakr Abu Zayd menyebutkan bahwa beliau adalah imaam, mujahid, muftinya negeri Najd dan pembawa panji da’wah Read More

Tidak Selamat dari Kesyirikan Kecuali dengan Bara’ah Dari Ahli Syirik

Dalam risalahnya kepada al-Akh Hamd bin ‘AbdulAziz. Setelah mengucapkan salam dan memuji Allaah. Berkata asy-Syaikh ‘AbdulLathif bin ‘Abdurrahmaan (1) rahimahullaah: “Saya menasehati engkau untuk istiqamah di jalan Allaah dari fitnah kesyirikan ini. Fitnah yang diserap oleh hati kebanyakan manusia. Dan ingatlah perkataan al-Imaam ibnul Qayyim dalam Ighatsah-nya (2): ‘Dan tidak akan selamat seseorang dari syirik Read More

Pelaku Kesyirikan Tapi Muslim: Mungkin?

Berkata asy-Syaikh Sulaymaan bin Sahmaan rahimahullaah: “Termasuk perkara ma’lum minad diin bidh-dharurah bahwasanya Islam dan Kesyirikan merupakan dua kubu yang bertentangan dan membatalkan satu dengan yang lain. Islam dan Kesyirikan tidak akan berkumpul pada waktu yang bersamaan dan tidak akan pergi pada waktu yang bersamaan. Dan diatas ini, termasuk perkara yang mustahil terjadi, yaitu syubhat bahwa Read More

Wasiat asy-Syaikh Hamd bin ‘Atiq

Beliau rahimahullaah merupakan salah satu ‘ulama Najd yang masyhur. Pada masa-nya terbilang adalah masa dimana da’wah tawhid telah tersebar, dan yang menjadi puncak keilmuan pada saat itu adalah asy-Syaikh ‘Abdurrahmaan bin Hasan, penulis Fathul Majid. Beliau pun termasuk murid seniornya asy-Syaikh ‘Abdurrahmaan bin Hasan, dimana asy-Syaikh Hamd bermajlis dengannya sekian tahun di Riyadh. Berikut wasiat-nya Read More