Antara Ilmu Alat dan Berdakwah Kepada Tauhid [Syaikh Abdurrahman Barrak]

Pertanyaan: Fadhilatus-Syaikh, sebagaian ikhwah dari para penuntut ilmu yang Allah telah mendapatkan anugrah berupa akidah yang lurus tinggal di negeri-negeri yang dipenuhi dengan kebid’ahan, kesyirikan dan kemungkaran-kemungkaran yang besar. Tapi kami dapati mayoritas kesibukan dan pelajaran-pelajarannya adalah dalam ilmu alat. Seperti musthalah dan yang semisalnya. Atau tahqiq dan takhrij kitab-kitab. Atau seperti pelajaran-pelajaran fikih dan Read More