Wasiat Untuk Menetapi Sunnah

Kiranya akan sangat bermanfaat bagi kita untuk mendengar perkataan para Imam madzhab yang empat (Madzhab Hanafi, Madzhab Maliki, Madzhab Syafi’,i dan Madzhab Hambali), Agar kita selalu mengikuti Sunnah dan meninggalkan perkataan serta pendapat-pendapat yang menyelisihi Sunnah walaupun bersumber dari mereka sendiri (Para Imam Madzhab). Hal ini merupakan bantahan terhadap orang-orang yang jauh dari ilmu agama Read More

Ijtihadiyah, Bolehkah Mengingkari?

Tanya: Wahai Syaikh, bolehkah kita mengingkari wanita yang membuka wajahnya? Atau perkara ini khilafiyah. Dan perkara khilafiyah tidak ada pengingkaran padanya? Jawab: Seandainya kita mengatakan “masalah-masalah khilafiyah tidak ada pengingkaran padanya” secara mutlak, hilanglah agama ini seluruhnya, yaitu ketika seseorang mencari-cari keringanan. Karena hampir tidak terdapat satu masalah pun melainkan disana ada khilaf (selisih pendapat) Read More