Tolak Segala Bentuk Hizbiyyah -Bagian 1

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah – rohimahullah- berkata : (Wajib) atas para guru untuk menjadi orang-orang yang bekerjasama diatas kebaikan dan ketakwaan. Sebagaimana hadits Nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam: “ permisalan kaum mukminin dalam kecintaan dan kelemah-lembutan mereka adalah seperti satu tubuh. Apabila salah satu anggota tubuh merasakan sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan panas dan tidak Read More

Ustadz Bukan Jenggis Khan

Tidak boleh bagi siapa pun untuk mengangkat bagi manusia seseorang yang ia ajak kepada jalannya, (membangun) cinta dan benci kepadanya, selain Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam. Sebagaimana tidak boleh bagi siapa pun menjadikan sebuah ucapan atau perkataan sebagai tolok ukur cinta dan benci selain ucapan dan perkataan Allah dan Rasul-Nya serta hal-hal yang telah disepakati oleh Read More