Asy-Syaikh Rabe Madkhali: Ibnu Arabi, Kafir!

Tanya: Benarkah Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak Mengkafirkan Ibnu Arabi? هل صحيح أن محمد بن عبد الوهاب لا يرى كفر ابن عربي؟ Jawab:  Benarkah Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak Mengkafirkan Ibnu Arabi? هذا مكذوب على الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ابن عربي كفّره من هو دون محمد بن عبد الوهاب تمسكا بالسنة، وقال Read More

Memahami Takfir Muayyan Melalui Tanya-Jawab dengan Ulama (Jilid 1)

Pertemuan bersama Al Allamah Abdul Aziz Ar-Rajihi seputar Ucapan-ucapan Irja’ Ar-Rays 21-8-1433 H    Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada penghulu para nabi dan rasul, nabi kita Muhammad dan keluarganya dan para shahabatnya semua. Amma ba’du; Ini adalah rekaman bersama Fadhilatu Syaikhina Al Allamah Abdul Aziz Read More